Andrea Bassi, Genève

Ecole de la Maladière - d5 Ecole de la Maladière - d1 Ecole de la Maladière - d3 Ecole de la Maladière - d4 Ecole de la Maladière - d2

SUNLINE® 6300 F

 

Die Fallarmmarkise ist mit fassadenbündiger Blende in geschlossenem Zustand unsichtbar in Fassade integriert.